Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Децембар

Седница О.В. и Н.В. заказана за 31. децембар у 9:00 часова

Седнице одељењских већа су заказане за 31. децембар, 2014. године са почетком у 9 часова. По завршетку седница одељењских већа, истог дана,  биће одржана и седница Наставничког већа.

Дневни ред седнице Одељењског већа:

  1. Утврђивање успеха на крају првог полугодишта
  2. Извештај о реализацији плана и програма рада свих облика образовно-васпитног рада
  3. Понашање ученика - васпитни рад и васпитно-дисциплинске мере
  4. Текућа питања

 

Дневни ред седнице Наставничког већа:

Дан математике и информатике

17.12.2014. ученици Гимназије су, са својим професорима, организовали Дан математике и информатике. Основна идеја је била да се промовишу ове науке и да се покаже колико су присутне у свакодневном животу, мада тога најчешће нисмо ни свесни. На петнаест „пунктова“ присутни су могли да сазнају понешто о великим математичким умовима, да решавају судоку или танграм, занимљиве математичке питалице, Рубикову коцку, асоцијације… и да сазнају понешто о тим играма.