Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Информатички смер

O смеру

Од школске 2014/2015. овај смер је укинут као гимназијски смер. Ученици који већ похађају овај смер имају прво да заврше своје школовање у гимназији по програму који је важио када су и уписали гимназију.

Од 2006/2007. године Гимназија у Великој Плани је заједно са још девет гимназија у Србији добила информатички смер као огледни. Основна идеја овог смера је да задржи неопходан ниво општег знања , али и да се код ученика подигне ниво информатичког знања.

Рад у информатичком одељењу подразумева већу примену рачунара и савремених наставних средстава, као и модерне методе у реализацији наставе.
Свако одељење информатичког смера има своју информатичку учионицу са умреженим савременим рачунарима, као и стални приступ интернету. Ученици на овај начин могу да проширују своја знања не само за оно што се учи у школи.

Након завршетка овог смера ученицима је отворен пут за успешно уписивање разних факултета, а првенствено оне на којима су информатика и информационе технологија на првом месту. План и програм се, у великој мери поклапају са природно-математичким смером, али са темељнијим образовањем из области рачунарства информатике. То је неопходно јер савремени трендови подразумевају боље познавање и коришћење информатичке технологије у свим областима.

Наставни план од I до IV разреда - број часова недељно

Предмет Први разред 37 радних недеља Други разред 35 радних недеља Трећи разред 36 радних недеља Четврти разред 32 радне недеље
Српски језик и књижевност 4 3 3 4
Eнглески језик 2 2 2 2
Други страни језик 2 2 2 2
Социологија и устав и права грађана       2
Психологија   2    
Филозофија     2 2
Историја 2 2 2  
Географија 2 2    
Биологија 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Физика 2 2 2 2
Хемија 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 1      
Уметност 1      
Физичко васпитање 2 2 2 2
Пословни пакети и интернет 4      
Рачунарска графика и мултимедија   2    
Увод у програмирање   3    
Рачунарске мреже     3  
Програмски језици     3  
Практикум 1     1  
Информациони системи и базе података       3
Веб дизајн       2
Практикум 2       1
Изборни предмет - грађанско васпитање или верска настава 1 1 1 1