Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Теме за матурски испит

Гимназија у Великој Плани

број 687/2

24.12.2015. год.

 

Наставничко веће

Гимназије на седници одржаној дана 24.12.2015. године усвојило је

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ РАДОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

Теме за матурске радове из математике

1. Придружени троуглови

2. Елипса у равни

3. Призма

4. Још понешто о бројевима

 

Теме за матурске радове из српског језика и књижевности

 1. Однос између овостраног и оностраног у поезији Пандуровића и Диса

 2. Варошки и сељачки свет у роману „Нечиста крв“ Боре Станковића

 3. Мотив вретена у причи „Човек који је јео смрт“ Борислава Пекића

 4. Тачка гледишта у роману „Корени“ Добрице Ћосића

 5. „Портрет уметника у младости“ Џејмса Џојса и утицај на „породични циклус“ Данила Киша

 6. Трагање за изгубљеним рукописом у роману „Хазарски речник“ Милорада Павића

 

Теме за матурске радове из биологије

 1. Физиолошке функције урогениталног система човека

 2. Срце и болести срца

 3. Мембрански потенцијал и акциони потенцијали

 4. Централна догма молекуларне биологије

 5. Организација нервног система

 6. Оптика вида

 7. Хемостаза и коагулација крви

 8. Канцерогена обољења

 9. Аутономни нервни систем

 10. Витамини

 11. Хормони хипофизе и њихова контрола из хипоталамуса

 12. Инсулин, глукагон и дијабетес мелитус

 13. Чуло слуха

 14. Варење и апсорпција у гастроинтестиналном тракту

 15. Хемијске сензације – укус и мирис

 16. Јетра као орган

 17. Крвне групе и трансфузија крви

 18. Постанак живота на Земљи

 19. Скелетни систем код човека

 20. Репродуктивно здравље код младих

 21. Менделова правила наслеђивања

 

Теме за матурске радове из филозофије

 1. Аристотелова теорија узрока

 2. Политичка филозофија Ренесансе

 3. Теорије природе у грчкој филозофији

 4. Филозофија у Римском царству

 5. Хобс и Русо о људској природи

 6. Грчки скептици

 7. Платонова Академија

 8. Платоново схватање лепоте

 9. Вилијем Џејмс – прагматизам и истина

 10. Ханс Рајхенбах – научна филозофија

 11. Томас Нејгел – проблеми филозофије

 12. Паул Фајерабенд – против методе

 13. Средњовековна филозофија

 14. Веданта филозофија

 15. Будистичка етика

 16. Габриел Марсел

 17. Жан Бодријар

 18. Српска филозофија у XIX веку

 19. Руска филозофија у XIX веку

 20. Трансхуманизам

 21. Субјективност искуства

 22. Детерминизам и слободна воља

 23. Гастон Башлар

 24. Џон Роулс

 25. Пјер Тејар де Шарден

 26. Арапска филозофија у средњем веку

 27. Либерализам, либертијанизам и анархија

 28. Филозофија апсурда код Кафке и Бекета

 29. Тома Аквински

 30. Николај Берђајев

 31. Едмунд Хусерл

 32. Лудвиг Фојербах

 33. Макс Шелер – филозофска антропологија

 34. Дејвид Хјум и Скептицизам

 35. Ничеов Сумрак идола

 36. Естетика у XX веку

 37. Савремене теорије о свести

 38. Основни појмови филозофије права

 39. Фридрих Шелинг – филозофија духа

 40. Смисао дебате између науке и религије

 41. Етика и права животиња

 42. Универзалне вредности Западне цивилизације

 43. Мултикултурализам и морал

 

Теме за матурске радове из социологије

1. Лице и наличје глобализације

2. Друштвене неједнакости и сиромаштво

3. Друштвена патологија

4. Улога социјализације у стварању идентитета

5. Облици брака и породични живот

6. Верске секте

7. Монотеистичке религије

8. Породица кроз историју

9. Друштвене групе

10. Емил Диркем-друштвени детерминизам

11. Друштво и урбани феномен

12. Држава, моћ и политика

13. Будизам и хиндуизам

14. Млади у савременом друштву

15. Култура и цивилизација

16. Обичаји и морал

17. Друштвена девијантност

18. Град и градски живот

19. Еколошке опасности

20. Насиље у породици

21. Идеологија/врсте,функције/

22. Права жена /Србија и свет/

                                                         

Теме за матурске радове из физике

1.  Мерење капацитивности мостовима за наизменичну струју

2. Мерење индуктивности мостовима за наизменичну струју

3. Трансформатори

 

Теме за матурске радове из енглеског језика

1) Тhe maze

2) Dark days

3) To cheat or not to cheat

4) Conditional sentences

5) Present tenses

6) Idiomatic expressions

7) The phrasals

 

Теме за матурске радове из музичке културе

 1. Музика средњег века

 2. Филмска музика

 3. Рок музика

 4. Инструментална музика барока

 5. Волфганг Aмадеус Mоцарт

 6. Програмска музика у романтизму

 7. Руска музика 20.века

 8. Музички живот у србији у 19.веку

 9. Италијанска опера 19.века

 10. Немачка опера 19.века

 11. Руска опера 19.века

 12. Француска опера 19.века

 13. Композитори прашке групе

 14. Музика старих цивилизација

 15. Појава и развој кантри мизике

 16. Инструментална музика барока

 17.  

  Петар Илич Чајковски

   

 18. Лудвиг ван Бетовен

 19. Хендл и Бах

 

Теме за матурске радове из хемије

1. Биогорива

2. Производња сапуна

 

Теме за матурске радове из предмета програмски језици

 1. Онлајн продавница

 2. Израда “PHP Framework”

 3. Метод динамичког програмирања

 

Теме за матурске радове из предмета практикум II

 1. Преузимање и аутоматско инсталирање софтвера

 2. Апликација за мерење потрошње калорија

 3. Апликације за „смарт“ уређаје

 

Теме за матурске радове из историје

1. Церска битка

2. Јосиф Висарионович Џугашвили Стаљин

3. Бенито Мусолини

4. Адолф Хитлер

5. Византијски цар Василије Други

6. Гај Јулије Цезар

7. Солунски фронт

8. Димитрије Љотић и ЗБОР

9. Правитељстујушчи совјет

10. Петар Бојовић

11. Ослобођење Београда 1944. године

12. Сремски фронт

13. Равногорски покрет

14. Шестојануарска диктатура

15. Априлски рат

16. Ужичка република

17. Прва пролетерска бригада 1941-1942

18. Занатство Југославије у међуратном периоду

19. Александар Македонски

20. Октобарска револуција

 

 

Теме за матурске радове из географије

1. Физичко географске и друштвено економске одлике Аустралије

2. Физичко географске и друштвено економске одлике Јапана

3. Физичко географске и друштвено економске одлике Бразила

4. Физичко географске и друштвено економске одлике Француске

5. Реке Србије и њихов привредни значај

6. Језера Србије и њихов привредни значај

7. Планине Србије и њихов привредни значај

8. Земљишта Србије и њихов привредни значај

9. Физичко географске и друштвено економске одлике  Грчке

10. Физичко географске и друштвено економске одлике Турске

11. Физичко географске и друштвено економске одлике Србије

12. Физичко географске и друштвено економске одлике Барбадоса

13. Реке Србије и њихов привредни значај

14. Језера Србије и њихов привредни значај

15. Планине Србије и њихов привредни значај

16. Земљишта Србије и њихов привредни значај

17. Ветрови и њихов привредни значај

 

Теме за матурске радове из психологије

1.Теорија интелигенције

2.Чиниоци развоја личности

3.Емоционално условљавање (теорија и пракса)

4.Асертивна комуникација

5.Вршњачко насиље

6.Предрасуде и стереотипи

7.Реакције на осујећење мотива

8.Структура личности

9.Васпитавање деце кажњавањем

10.Органска основа психичког живота

 

директор, Влатка Милосављевић