Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Распоред писмених, контролних задатака и тестова

ПРОФЕСОР

ПРЕДМЕТ

I1

I2

I3

II1

II2

II3

III1

III2

III3

IV1

IV2

IV3

IV4

Весна Стојковић

српски језик

писмени

 

 

контролни

     

8.

17.

27. 36.

 

11.

20.

29.

38.

       

8.

17.

27. 36.

 

11.

20.

29.

38.

8.

17.

27. 36.

 

8.

17.

27. 36.

 

Мирослав

Првуловић

српски језик писмени

6.

15.

25.

34.

6.

15.

25.

34.

   

6.

14.

24.

33.

5.

15.

25.

33.

       

6.

16.

24.

32.

 

 

Јелена Златкова

српски језик писмени

 

 

                     

Бојана Џикић Чолић

фарнцуски језик

 

7.

16.

26.

34.

7.

16.

26.

34.

7.

16.

26.

34.

 

7.

16.

26.

34.

             

Милан

Станојловић

фарнцуски језик и латински језик

7.

16.

26.

34.

         

7.

16.

26.

34.

7.

16.

26.

34.

 

7.

16.

24.

31.

7.

16.

24.

31.

7.

16.

24.

31.

 

Татјана Кочић

енглески језик

 

   

7.

17.

29.

38.

6.

10.

16.

20.

25.

29.

35.

     

5.

12.

16.

20.

25.

30.

34.

38.

6.

12.

19.

24.

31.

   

6.

11.

14.

20.

26.

31.

Тања Гојаковић

енглески језик

8.

17.

27.

37.

8.

17.

27.

37.

8.

17.

27.

37.

   

8.

17.

27.

37.

 

8.

17.

27.

37.

   

8.

17.

27.

34.

8.

17.

27.

34.

 

Марија Крајновић

немачки језик

7.

12.

18.

25.

30.

39.

 

7.

12.

18.

25.

30.

39.

7.

12.

18.

25.

30.

39.

7.

12.

18.

25.

30.

39.

 

7.

12.

18.

25.

30.

39.

7.

12.

18.

25.

30.

39.

7.

12.

18.

25.

30.

39.

7.

12.

18.

24.

29.

35.

7.

12.

18.

24.

29.

35.

 

7.

12.

18.

24.

29.

35.

Игор Јанковић

филозофија

 

 

 

 

 

 

16.

35.

16.

35.

16.

35.

16.

31.

16.

31.

16.

31.

16.

31.

Лидија Стојковић

психологија

 

 

 

8.

32.

8.

32.

8.

32.

 

 

 

 

 

 

 

Дарко Ивановић

историја

14.

34.

 

14.

34.

 

14.

34.

14.

34.

 

14.

34.

14.

34.

   

14.

34.

14.

34.

Лазар Мирчић

географија

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

8.

17.

28.

36.

 

 

 

 

Јелена Симић

биологија

     

 

 

 

 

 

 

 

6.

13.

 

 

Снежана Пешић

биологија

10.

10.

10.

 

28.

28.

 

23.

34.

23.

34.

8.

22.

 

 

 

Драгана Величковић

математика

 

9.

18.

29.

39.

5.

14.

26.

34.

9.

18.

29.

39.

5.

14.

26.

34.

       

9.

18.

29.

39.

5.

14.

26.

34.

9.

18.

29.

39.

5.

14.

26.

34.

9.

18.

27.

34.

5.

14.

26.

33.

 

9.

18.

27.

34.

5.

14.

26.

33.

 

Маја Грујић

математика

писмене вежбе

 

 

 

контролне вежбе

9.

18.

29.

39.

 

5.

14.

26.

34.

   

9.

18.

29.

39.

 

5.

14.

26.

34.

               

9.

18.

29.

34.

 

5.

14.

26.

31.

Наташа Чичић

математика писмени

 

 

информатика

 

 

математика контролна вежба

 

     

9.

18.

29.

39.

 

5.

19.

26.

34.

9.

18.

29.

39.

 

5.

19.

26.

34.

9.

18.

29.

39.

 

5.

19.

26.

34.

 

17.

35.

6.

 

9.

18.

27.

35.

 

5.

14.

26.

33.

   

Снежана

Милошевић

информатика

8.

13.

28.

         

10.

29.

17.

35.

   

9.

9.

23.

 

9.

24.

Драган Костић

информатика

 

9.

9.

                   

Драган Николић

физика

     

8.

17.

26.

32.

8.

17.

26.

32.

8.

17.

26.

32.

 

8.

17.

26.

32.

8.

17.

26.

32.

8.

17.

26.

32.

8.

17.

26.

31.

8.

17.

26.

31.

8.

17.

26.

31.

Слободан Стојадиновић

физика

8.

15.

25.

34.

8.

15.

25.

34.

8.

15.

25.

34.

     

9.

15.

27.

31.

     

9.

15.

27.

31.

   

Далиборка Кристић

хемија

7.

13.

20.

29.

7.

13.

20.

29.

7.

16.

25.

37.

11.

30.

37.

12.

23.

31.

12.

23.

31.

16.

29.

     

11.

21.

27.

   

Сузана Узелац

устав и право грађана

 

 

 

социологија

                   

24.

30.

 

6.

15.

25.

30.

24.

30.

 

6.

15.

25.

30.

24.

30.

 

6.

15.

25.

30.