Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

План рада за мај и јун

План можете преузети кликом на овај линк или погледати у даљем тексту.

27.04.-20.05.2016.-припремна настава за све ученике који полажу разредни испит из руског језика

мај- припремна настава за полагање матурских испита по распореду који ће бити објављен након договора са предметним наставницима

 

Од 13.-19.05.2016. год.припремна настава за разредни испит за ученике IV разреда

23.05.2016. год.полагање разредног испита из руског језика- писмени (за ученике I,II, III и IV разреда)

25.05.2016. год.полагање разредног испита из руског језика- усмени (за ученике I,II, III и IV разреда)

 

Среда 25.05.2016. год. - крај наставне године за ученике IV разреда

 

27.-31.05.2016. год. полагање разредних испита за ученике IV разреда

Четвртак 26.05.2016. год - седница одељенског већа за ученике IV разреда

Петак 27.05.2016. год. – седница Наставничког већа за ученике IV разреда

Уторак 31.05. 2016. године подела сведочанстава ученицима IV разреда

Уторак 31.05. 2016. године пријављивање матурског испита у секретаријату

Понедељак 06.06.2016. год. - писмени испит из српског језика (матурски) у 14,00 часова

Среда 08.06.2016. – матурски писмени испит из страних језика, односно математике у 14,00 часова,

Од 10. до15.06. 2016. године обавиће се одбране матурских радова (усмени део

матурског испита) према распореду који ће бити накнадно објављен,

Четвртак 16.06.2016. год. – седница Испитног одбора са почетком у 12,30 часова.

 

Свечана подела диплома матурантима обавиће се 20.06. 2016. год у 18,00 часова у сали Биоскопа

 

Од 15.06. до 24.06.2016. год. изводиће се припремна настава за полагање разредних испита за ученике I, II и III разреда и полагагање поправних испита ученика IV разреда

27.06.- 30.06.2016. – одржаће се полагање разредних испита за ученике I,II и III разреда и поправних испита за ученике IV разреда

22.06.2016. – крај наставне године за ученике I,II и III разреда;

23.06.2016. – одржаће се седнице одељенских већа за ученике I,II и III разреда

24.06.2016. –одржаће се седница Наставничког већа за ученике I,II и III разреда

28.06.2016.- подела сведочанстава ученицима I,II и III разреда .

29.06.2016. - упис ученика у II , III и IV разред

Директор,

Влатка Милосављевић