Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Распоред рада у јулу и августу

                    РАСПОРЕД РАДА У ЈУЛУ И АВГУСТУ 2016. ГОДИНЕ

 

29.06.2016.године од 8 до 12 часова обавиће се упис ученика  II,III, и IV разреда,

                  Извршиоци посла –РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ,

05. и 06.07.2016 -  I  УПИСНИ КРУГ –за први разред,

08.07.2016. године- II  УПИСНИ КРУГ- за први разред.

                   КОМИСИЈА за упис ученика ПРВОГ разреда радиће у саставу:

                            1.Милан Станојловић, председник

                            2 Тања Гојаковић, члан

                            3.Марија Крајиновић, члан

Комисија има обавезу да уписане ученике уведе у књигу Регистар уписаних ученика, изврши поделу ученика по одељењима према смеровима и страним језицима, преда сву документацију новоименованим одељенским старешинама и истим саопшти број из књиге Регистра под којим је ученик уписан како би одељенске старешине благовремено унеле регистарски број у Матичну књигу.

08.07.2016. са почетком у 10,00 часова одржаће се седница Наставничког већа,

17.08.2016. год.-ПРИЈАВА РАЗРЕДНИХ, ПОПРАВНИХ , МАТУРСКИХ И ВАНРЕДНИХ испита,од 8,00-12,00

17.-22.08.2016. год.- ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА,

18.08.2015. седница Наставничког већа у 9,00 часова

23.-25.08.2016. РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ ЗА УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА

26.-30.08.2016. ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА

26.08. - српски језик

29.08.- изборни предмет

30.08.- одбрана матурског рада

23.-29.о8.2016. год. разредни и  поправни испити – за ученике I, II,III , по распореду који ће бити накнадно објављен.

31.08.2016.год.- СЕДНИЦЕ   Испитног одбора, Одељенског и Наставничког већа

               У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНА УСЛЕДИЋЕ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

                                                                                     Директор,

                                                                                 Влатка Милосављевић