Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Општи смер

О смеру

Програм овог смера обухвата најшири опсег знања из свих предмета. У програму овог смера је предвиђено више природних наука него у друштвено-језичком смеру и више страних језика и друштвених наука него у природно-математичком смеру. Намењен је углавном ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимања или имају широк опсег интересовања. Самим тим пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила.

Општи смер пружа одличан основ за будуће интелектуалне надоградње и усавршавања. Уколико волите и природне и друштвене науке онда је општи смер прави избор.

Наставни план од I до IV разреда - број часова недељно

Предмет Први разред 37 радних недеља Други разред 35 радних недеља Трећи разред 36 радних недеља Четврти разред 32 радне недеље
Српски језик и књижевност 4 4 4 4
Први страни језик 2 2 4 3
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик 2 2    
Устав и права грађана       1
Социологија       2
Психологија   2    
Филозофија     2 3
Историја 2 2 2 2
Географија 2 2 2  
Биологија 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Физика 2 2 3 2
Хемија 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2 2 2 2
Музичка култура 1 1    
Ликовна култура 1 1    
Физичко васпитање 2 2 2 2
Изборни предмет - грађанско васпитање или верска настава 1 1 1 1