Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Природно-математички смер

O смеру

Почев од школске 2014/2015. године овај смер није предвиђен за упис ученика, јер како се испоставило пар година уназад мали број ученика је заинтересован за овај смер. У случају да интересовање порасте овај смер ће бити поново активан, јер Гимназија има верфикацију за овај смер.

Ово је смер за оне који воле природу, свет бројева, формула, једначина...
Ту се откривају основне законитости које владају у живом свету и око њега. Наставни план и програм овог смера обезбеђује ученицима да се припреме за факултете као што су медицински, стоматолошки, електротехнички, саобраћајни, фармацеутски, машински, грађевински, али и многи други.

Уз савремену опрему, настава се изводи у учионицама или кабинетима. По правилу, ученици овог смера су веома активни на такмичењима и то, нарочито, из биологије, физике и математике. Уз менторску помоћ професора, ученици се припремају за такмичења, пишу своје радове, баве се истраживачким радом и сарађују са људима који се баве науком. Овде они могу научити и како да презентују своје радове, како да буду упорни и стрпљиви.

Наставни план од I до IV разреда - број часова недељно

Предмет Први разред           37 радних недеља Други разред             35 радних недеља Трећи разред         36 радних недеља Четврти разред     32 радне недеље
Српски језик и књижевност 4 3 3 4
Први страни језик 2 2 2 2
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик 2      
Устав и права грађана       1
Социологија       2
Психологија   2    
Филозофија     2 2
Историја 2 2 2  
Географија 2 2 2  
Биологија 2 2 3 3
Математика 4 5 5 4
Физика 2 3 3 5
Хемија 2 3 3 2
Рачунарство и информатика 2 2 2 2
Музичка култура 1 1    
Ликовна култура 1 1    
Физичко васпитање 2 2 2 2
Изборни предмет - грађанско васпитање или верска настава 1 1 1 1