Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Друштвене науке

Дарко Ивановић

Председник стручног већа
Историја

Игор Јанковић

Филозофија
Смиља Синђелић

Смиља Синђелић

Психолог
Стручни сарадник
Грађанско васпитање

Сузана Узелац

Грађанско васпитање
Социологија
Устав и право грађана

Лидија Стојковић

Психологија

Новица Жабарац

Историја

Бранко Тодоровић

Верска настава