Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Природне науке

Далиборка Кристић

Председница стручног већа
Хемија
Лазар Мирчић

Лазар Мирчић

Географија
Председник стручног већа
Драган Николић

Драган Николић

Физика
Астрономија

Снежана Пешић

Биологија
Јелена Симић

Јелена Симић

Биологија