Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Распоред ваннаставних активности

име и презиме

предмет

одељења

додатна

допунска

припремна

секције

разредни час

дан за родитеље

Весна Стојковић

српски језик

2/1,3/3,

4/1,4/3

среда 7. час

уторак 7. час

четвртак 7. час

мај

Драмска

библиотечка

по потреби

понедељак 7 час

понедељак после 7 часа

Мирослав Првуловић

српски језик

1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 4/2

сваки други петак 7. час

 

сваки други петак 7 час

четвртак 7. час

 

 

Јелена Златкова

српски језик

1/3, 3/2,3/1 4/4

среда 7. час

четвртак 7. час

 

петак 7. час

уторак 7. час

среда 10:10 часова

Бојана Џикић Чолић

француски језик

1/2,1/3, 2/1 2/3

 

понедељак

7. час

 

 

 

 

Милан Станојловић

француски језик и латински

4/1,2, 3/1,2,

4/3

1/1,1/2,1/3,2/1,

2/2,2/3

уторак 7. час

петак 7. час

 

понедељак 7. час

 

 

Татјана Кочоћ

енглески језик

2/1, 2/2, 3/3, 3/1, 4/1, 4/4

уторак 7. час

петак 7. час

у мају

 

понедељак 7. час

четвртак 4. час

Тања Гојаковић

енглески језик

1/1, 1/2, 1/3, 4/3,3/2, 2/3,4/2

сваког другог петка двочас

сваког другог петка

у другом полугодишту

 

четвртак 7. час

четвртак 5. час

Марија Крајновић

немачки језик

1/1, 1/3,

2/1, 2/2, 3/1,2, 3/3, 4/1,2, 4/4

четвртак 7. час

понедељак

7. час

 

 

 

 

Игор Јанковић

филозофија

3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4

     

уторак 7. час

 

 

Сузана Узелац

социологија устав и права грађана

грађанско васпитање

4/1,4/2,4/3,4/4

2/3

четвртак 7. час

     

уторак 7. час

 

Лидија Стојковић

психологија

2/1,2/2,2/3,

сваког другог уторка

 

 

по потреби

 

 

Дарко Ивановић

историја

1/1, 1/3, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4

среда 7. час први разред, четвртак други разред

   

 

 

 

Новица Жабарац

историја

1/2, 2/1, 3/1

среда 7. час

 

 

 

 

 

Лазар Мирчић

географија

1/1,1/2, 1/3, 2/1,2/2,2/3,

3/1,3/2, 3/3

1/3

     

среда 7. час

петак 7. час

уторак

Јелена Симић

биологија

4/2

4/1,3,4

петак 7. час

 

 

 

 

 

Снежана Пешић

биологија

1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/1, 3/2,3/3

четвртак 7. час

   

понедељак после часова

среда 7. час

среда

Драгана Величковић

математика

1/2,1/3, 3/2, 3/3, 4/1,4/3

четвртак

7. час

петак 7. час

уторак 7. час

 

понедељак 7. час

понедељак

Маја Грујић

математика

1/1,2/1,4/4

среда 7. час

понедељак 7. час

   

петак 7. час

петак

Наташа Чичић

математика  и информатика

2/2,2/3,3/1, 4/2

3/2,3/3

4/1

среда 7. час

петак 7. час

   

понедељак 7. час

понедељак

Драган Милошевић

информатика

4/3

           

Тања Панов

ликовна култура

1/1, 1/2,1/3 2/1, 2/2, 2/3,4/3,4/4

 

 

 

понедељак 7. час

четвртак 8. час

 

 

Снежана Милошевић

информатичка група предмета

1/1,2/1,2/2

3/1,4/2,4/4

Уторак 7. час

Четвртак 7. час

   

среда 7. час

понедељак

Драган Костић

информатичка група предмета

1/3, 1/2

2/3,

4/1

 

понедељак 7. час

 

 

 

 

Драган Николић

физика

2/1, 2/2, 2/3, 3/2,3/3,4/1,4/2,4/4,4/3

петак 7. час

петак 7. час

 

 

 

 

 

Слободан Стојадиновић

физика

1/1,1/2, 1/3, 3/1, 4/2

петак 8. час

петак 7. час

 

 

уторак 7. час

 

Далиборка Кристић

хемија

1/1,1/2,1/3, 2/1,2/2,2/3, 3/1,4/1,4/2, 1/3

четвртак 7. час

среда 7. час

фебуар-мај

петак 7. час

понедељак 7. час

понедељак

Јасмина Милетић

ликовна култура

3/2, 3/3

понедељак

 

 

 

 

 

Станислав Дамјановић

музичка култура

1/1, 1/2, 1/3, 2/1,2/2, 2/3, 3/2, 3/3, 4/3, 4/4

петак од 16:00 до 17:30 хор

 

 

 

 

 

Смиља Синђелић

грађанско васпитање

1/1,1/2

 

 

 

 

 

 

Томица Лукић

физичко васпитање

1/1, 1/2,2/1,2/2,2/3

 

 

 

четвртак после часова фудбал

 

 

Бојан Стојиловић

физичко васпитање

4/3,4/4

 

 

 

 

 

 

Стојадин Туфегџић

физичко васпитање

3/1/,3/2,3/3 4/1,4/3,4/4

 

 

 

среда 7. час кошарка

 

 

Бранко Тодоровић

верска настава

1/1,2 1/3, 2/1, 2/2,3, 3/1 3/2,3 4/2, 4/1,3

 

 

 

по потреби