Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Школски одбор

  • Ивица Ђорђевић (СО Велика Плана)
  • Зоран Јефтић (СО Велика Плана)
  • Стефан Златков (СО Велика Плана)
  • Весна Стојоквић (Наставничко веће)
  • Татјана Кочић (Наставничко веће)
  • Мирослав Првуловић (Наставничко веће)
  • Јелена Станојковић (Савет родитеља)
  • др Данијела Јовановић (Савет родитеља)
  • Весна Симић (Савет родитеља)