Место на коме почињете каријеру.

Ipsa scientia potestas est.
(026) 521 269 gimplana@verat.net

Секције

Циљ секције: развијање физичких способности,такмичарског духа и социјализације.

Фудбалска секција почиње са радом у септембру и биће активна до маја.Учествоваће ученице од првог до четвртог разреда. Секцију води професор Томица Лукић.

Одбојкашка секција почиње са радом у септембру и биће активна до маја.Учествоваће ученице од првог до четвртог разреда. Секцију води професор Стојадин Туфегџић.

Кошаркашка секција починје са радом у септембру и биће активна до маја .Учествоваће ученици од првог до четвртог разреда. Секцију води професор Стојадин Туфегџић.

Циљ ове секције је да упозна ученике, у корелацији са професорима информатике и ликовне културе, како да овладају основним техникама израде дигиталне фотографије. На часовима фото-секције, ученици ће моћи да гледају слике својих другова и да презентирају своје радове на разне теме: живот у школи са свим манифестацијама, израда паноа, израда календара на разнетеме и друго.У ту сврху ће се углавном користити PHOTOSHOP. Најуспешније фотографије ће се наћи у галерији на у галерији на сајту Гимназија Велика Плана.

Филозофска секција окупља ђаке и остале заинтересоване особе који желе да расправљају о метафизичким, спиритуалним и уметничким темама које се обично не обрађују у званичним школским садржајима.

Циљеви: неговати глумачке таленте и вештине одабране групе ученика кроз припремање конкретне позоришне представе; повећати углед и промовисати рад школе у локалној заједници, али и шире; обновити сарадњу са Позориштем ,,Масука“, у оквиру Центра за културу, као и са Општинском управом и Првом месном заједницом; посећивањем представа професионалних позоришта у Београду.

Циљеви: популаризовати књигу и читање у ери снажног развоја електронских медија; анимирати што већи број читалаца у школи организовањем тематских дешавања поводом значајних датума и годишњица; увећавати књижни фонд Школске библиотеке тако да буду заступљене све научне области; оспособити нове чланове Секције за основне библиотечке послове.

Задужене за рад Библиотечке секције:
Снежана Милошевић, професор рачунарства и информатике и
Весна Стојковић, професор српског језика и књижевности.

У оквиру секције спровести едукацију ученика у коришћењу нових информациноих технологија, стицање знања и вештина у новинарском раду, развијање креативности, критичког мишљења и сарадничког односа, упознавање ученика са основним облицима новинарског изражавања, стицање вештина писаног изражавања у оквиру основних новинарских форми. Практичан рад на школском листу „Гимназијалац“ или у оквиру простора добијеног на школском сајту.

Планинарска секција Гимназије у Великој Плани је, поред осталих активности, за ову годину планирала и неколико планинарских тура.

Хемијску секцију од 2014. године води професорка Далиборка Кристић. Основни циљеви секције су: популаризација хемије и природних наука, продубљивање знања из хемије, развијање одговорности и значај опрезности при раду са хемикалијама, развијање тимског рада и духа, обилазак неких идустријских постројења и процеса производње на територији наше општине.

Секција за књижевност и језик коју води професорка Јелена Златкова. Секција је основана 1999. године, а активно организује књижевне вечери од децембра 2004. године. У почетку су секцију чинили ученици, а временом активностима су се укључивали новинари, студенти и професори те је секција прерасла у удружење грађана "Свет речи". Циљ секције је унапређење говора, неговање лепоте говора, као и побољшање друштвеног и културног живота.